Ebösszeírás

Tisztelt Ebtartók, Ebtulajdonosok!

 

Az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 42/B §-a előírja, hogy a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat feladata az ebösszeírás elvégzése.

Az ebösszeírás célja a jogszabályban előírt ebrendészeti feladatok ellátása, és a veszettség elleni járványvédelmi megelőzés.

 Az Ávtv. alapján az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az adatszolgáltatáshoz az adatlapok minden ingatlanra kiküldésre kerülnek.

Minden egyes kutyáról (ebenként egy példányban) külön adatlapot kell kitölteni.

Az adatlap a hivatalban kérhető, a innen letölthető vagy szükség szerint szabadon sokszorosítható.

Benyújtási határidő: 2023. április 30.

 Kérem a tisztelt ebtartókat, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségüknek tegyenek eleget, és nyilatkozni szíveskedjenek a Magyargéc közigazgatási területén tartott ebek adatairól.

 Az adatszolgáltatás a törvény értelmében kötelező! Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti, állatvédelmi bírsággal büntethető, melynek mértéke az Ávtv. és az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében minimum 15.000 Ft.

 Ezúton is felhívom az ebtartók, ebtulajdonosok figyelmét, hogy 2020. január 1. napjától minden négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (microchip-pel) megjelölve tartható.

Kérem, hogy a még meg nem jelölt ebeket szíveskedjenek állatorvosnál megjelöltetni.

 

Köszönöm, hogy az adatlap visszaküldésével segítik munkánkat!

2023. március

Lőrik Edit
jegyző

 

Mellékletek:

Plakát ebösszeírásról

Adatlap ebösszeíráshoz

Comments are closed.