Pályázat titkársági és igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

Nógrádmegyeri Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nógrádmegyeri Közös Önkormányzati Hivatal

Titkársági és igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3133 Magyargéc, Rákóczi út 75.

Ellátandó feladatok:

A hivatali vezetés napi munkájának támogatása, irodai adminisztrációs feladatok ellátása; ügyiratok kezelése, iktatási, irattovábbítási, irattározási, elektronikus ügyintézési és információbiztonsági feladatok ellátása; közreműködés adatgyűjtésben, adatfeldolgozásban; ügyfelek tájékoztatása, fogadása; KCR és SZL rendszer kezelése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. és 27. pontja szerinti feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Hasonló munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz;
 •       iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítését igazoló okmányok, dokumentumok másolatai;
 •       3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését bizonyító okirat másolata;
 •       A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy – a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, – előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, – a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lőrik Edit nyújt, a 32/509-005 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Nógrádmegyeri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3133 Magyargéc, Rákóczi út 75. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MGC/1093/2021. , valamint a munkakör megnevezését: Titkársági és igazgatási ügyintéző.
 •       Személyesen: Lőrik Edit, Nógrád megye, 3133 Magyargéc, Rákóczi út 75. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a jegyző bírálja el, nevezi ki és gyakorolja a munkáltató jogokat Magyargéc település polgármesterének egyetértésével. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Magyargéc Község Önkormányzat honlapja – 2021. október 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Comments are closed.