Barnakőszén igények előzetes felmérése

Tisztelt Magyargéci lakos!

A pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.
Ennek érdekében a Belügyminisztérium a lakossági barnakőszén igény előzetes felmérését rendelte el, melynek végrehajtásával az önkormányzatokat bízták meg.

Kérem a barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét szíveskedjen

bejelenteni az Önkormányzatnál 2022. szeptember 29-ig személyesen vagy a 32/509-005 telefonszámon vagy az
onkormanyzat@magyargec.hu e-mail címen név, cím és igényelt mennyiség (mázsában kifejezve) megadásával.

Lakossági igénybejelentés feltételei az Önkormányzat felé:

• háztartás alatt az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
• egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az
adott háztartás
• egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége
lehet

FONTOS, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, NEM JELENT KÉSŐBBI AUTOMATIKUS TÁMOGATÁST!
Tájékoztatom, hogy az Önkormányzatot csak az igények felmérésével bízták meg, sem az egy háztartás által igényelhető szénmennyiségről, sem annak áráról, sem a további eljárásrendről nincs információnk.

Magyargéc, 2022. szeptember 21.

Velki Róbert s.k.
polgármester

Comments are closed.