Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

Magyargéc Község Önkormányzata ismét csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók,  illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.

A 2023. évi pályázati fordulóban nyílt pályázat keretében meghirdetett pályázatok:

 • felsőoktatási hallgatók számára a 2022/2023. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan (A típusú pályázat):

Pályázhatnak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók

   • akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
   • a 2022 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét
    megkezdő hallgatók. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2023 őszén már nem áll fenn, úgy a 2023/2024. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
   • azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2022/2023. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
 • felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára (B típusú pályázat):

Pályázhatnak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok, akik:

   • 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
   • felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges.

A pályázat és mellékletei EPER-Bursa rendszerben való rögzítésének, valamint az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2022. november 3.

A pályázatok részletei az alábbi mellékletekben találhatók:

„A” típusú pályázati kiírás

„B” típusú pályázati kiírás

Comments are closed.