Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

Bursa logo

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) Magyarország Kormánya által az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára a felsőoktatásban való részvétel támogatására alapított ösztöndíjrendszer.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerről bővebben az alábbi linken olvashat:

https://emet.gov.hu/bursa-hungarica-programrol/

 

Magyargéc Község Önkormányzata pályázati felhívásai:

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2023.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2022.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2021.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2020.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2019.

Comments are closed.