Civil szervezetek

A Magyargéci Tehetséges Gyermekekért Alapítvány

 

Szervezet székhelye: 3133 Magyargéc, Rákóczi út 62.

Célja: A magyargéci Gárdonyi Géza Általános Iskolában a tehetséges gyermekek felkarolása, a legjobb tanulmányi eredményt elérő tanulók, valamint a legszorgalmasabb gyermekek jutalmazása és ösztönzése a még jobb eredmények elérésére, valamint az önképzésre, tanulmányi versenyeken történ részvételük támogatása.

Szervezet képviselője: Antal Ferencné

A Mélyszegénységben Élő Gyermekekért Oktatási- Kulturális- és Sport Egyesület

 

Szervezet székhelye: 3133 Magyargéc, Rákóczi út 81.

Célja: Az egyesületi oktatási, kulturális és sport tevékenységgel, képességek fejlesztésével, egészség- és környezetvédelmi ismeretterjesztéssel, a mélyszegénységben élő, halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok életminőségének, életesélyeinek javítása, különös tekintettel a gyermekszegénység újratermelődésének megakadályozására.

Szervezet képviselője: Rácz Norbert elnök

Észak-magyarországi Roma Vállalkozók Régiós Egyesülete

 

Szervezet székhelye: 3133 Magyargéc, Rákóczi út 75.

Célja: A régióban székelő roma vállalkozások munkájának támogatása, a régió, az ország és majdan az Európai Unió gazdasági integrációjába való betagozódás elősegítése. A roma munkáltatók és munkavállalók támogatása.

Szervezet képviselője: Bangó Nándor elnök

Géniuszokért Egyesület

 

Szervezet székhelye: 3133 Magyargéc, Rákóczi út 2/C.

Célja: Az egyesület célja az élet minden, de legfőképp a foglalkoztatás területén, az esélyegyenlőség előmozdítása. A nem állami szervezetek részvételének erősítésével új programok, szolgáltatások életre hívásával segítjük a perifériára szorult emberek integrációját.

Szervezet képviselője: Bangó Jánosné elnök

Magyargéci Polgárőr Egyesület

 

Szervezet székhelye: 3133 Magyargéc, Rákóczi út 75.

Célja: Önkéntes társadalmi munkát végez a bűnmegelőzés, a közrend-, közbiztonság, a bűncselekmények megelőzése, a mélységi határrend fenntartása, a megelőző vagyonvédelem, a gyermek- és ifjúságvédelem, az áldozatvédelem, a közlekedésbiztonság és baleset-megelőzés, a környezetvédelem és katasztrófavédelem érdekében a Magyarország alkotmányos rendjével összhangban. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A Szomszédok Egymásért Mozgalom népszerűsítése. A rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi települési önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése.

Szervezet képviselője: Velki Péter elnök

Magyargéci Sportegyesület

 

Szervezet székhelye: 3133 Magyargéc, Béke út 2

Célja: Az egyesület tagjai és a község fiataljainak rendszeres testedzéséről és sportolási lehetőségeiről történő gondoskodás.

Szervezet képviselője: Rácz István elnök

Az egyesület egyéb dokumentumait ide kattintva érhetik el.

Magyargéci Zöld Sasok Sport Egyesület

 

Szervezet székhelye: 3133 Magyargéc, Május 1 út 22.

Célja: Sporttevékenység, illetve a sporttevékenység feltételeinek megteremtése.

Szervezet képviselője: Szerémi Ákos elnök

Az egyesület egyéb dokumentumait ide kattintva tekintheti meg.

Comments are closed.