Új óvoda építése Magyargécen

Kedvezményezett neve: MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Fejlesztés tárgya, célja: Új óvoda építése Magyargécen
Szerződött támogatás összege: 399 999 998,- Ft
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.05.31.

Projekt tartalmának részletes bemutatása:

Magyargécen egy óvoda, a Magyargéci Szivárvány Óvoda és Konyha egy csoporttal működik, az Alapító Okirat alapján a maximális gyermeklétszám 25 fő. A 2021/2022-es nevelési évben az óvodába 28 gyermek járt, vagyis a kapacitáskihasználtság meghaladta a 100%-ot (112%). A 28 gyermekből 5 fő hátrányos helyzetű, illetve 12 fő halmozottan hátrányos helyzetű.

A településen a gyermekek száma folyamatos növekszik, különösen a 0-2 éves korosztályban. Míg ezen korosztály száma 2018-ban 29 fő volt, addig 2020-ban már 41 fő. Mivel ez a korosztály képezi az óvodába újonnan beíratkozók csoportját, látható, hogy a meglévő óvodai férőhelyek már nem fedezik a szükségleteket. Ezért fontos, hogy bővüljön az óvodai férőhely kapacitás.

Viszont mivel az óvoda egy többfunkciós épületben működik, ahol az óvodán kívül a Polgármesteri Hivatal, a Falugondnoki Szolgálat, a Mézeskalács Biztos Kezdet Gyermekház és a Rendőrség Körzeti megbízott is székel az épület további bővítésére, vagyis további óvodai csoportszoba kialakítására nincs lehetőség. A telek fekvése miatt az óvoda épületére vonatkozó építésügyi előírásokat (tájolás, oldalhatár, tűztávolságok, beépítési százalék, stb.) bővítéssel nem lehet betartani. Az Önkormányzat nem rendelkezik másik, felújításra alkalmas ingatlannal. Ezért a szükséges óvodai férőhely bővítése csak új épület építésével oldható meg.

Az intézmény eszközállománya a jelenlegi létszám szükségleteit fedezi. A projekt keretében eszközbeszerzésre is pályáztunk, egyrészt a megnövekedett gyerekszám szükségleteinek fedezésére, másrészt pedig az elavult, elhasználódott eszközök fejlesztésére. Az újonnan létrehozni kívánt óvoda tervezett férőhely kapacitása és a tervezett gyereklétszám: 50 fő.

Comments are closed.