Koronavírussal összefüggő híreink

Tisztelt Magyargéci Lakosok!

 

Az új koronavírus (SARS-CoV-2) megbetegedések okán kialakult nemzetközi járványügyi helyzet miatt tájékoztatom Önöket a legfontosabb tudnivalókról.

A Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozattal 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben történő megszervezését rendelte el.

A koronavírus terjedésének megakadályozása, valamint a magyar állampolgárok és a magyargéci lakosok egészségének és életének megóvása érdekében Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete – összhangban a Kormány döntéseivel – 2020. március 16. napjától elrendelte az Önkormányzat által fenntartott és működtetett helyi intézmények (gyerekház, óvoda, idősek klubja) rendkívüli zárva tartását.  Ezzel egyidejűleg – a fenntartó döntése értelmében – a Jelenlétház is zárva tart.

A Magyargéci Szivárvány Óvoda – a szülő kérésére indokolt esetben – biztosítja a magyargéci óvodába járók részére a gyermekfelügyeletet.

Az iskolások és az óvodások részére – igény szerint – az Önkormányzat a veszélyhelyzetben is biztosítja az étkeztetést. Az ételeket a szünidei gyermekétkeztetés módja szerint, azaz a gyermek lakóhelye szerinti átvételi helyről (konyha, iskola, óvoda) lehet elvinni minden munkanapon 11.30 – 13.00 között. Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy igényeiket 2020. március 17-én (kedd) 8.30 óráig jelezzék az alábbi telefonszámok valamelyikén 32/377-127 vagy 32/377-025 vagy 32/377-035.

Kérjük a szülőket, hogy a nevelési-oktatási intézmények rendkívüli zárva tartása idején a vírusfertőzés elkerülése és a vírus terjedésének megakadályozása érdekében a gyermekek saját otthonukban tartózkodjanak! Ne az utcán, köztereken, esetleg más településen töltsék az időt!

szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás a továbbiakban is biztosított az igénylők számára. Kérünk mindenkit, hogy fokozottan figyeljünk az idősekre, főleg az egyedül élőkre!

A tanyagondnoki szolgálat is folyamatosan működik, azonban a tanyagondnok megtagadhatja a fertőzésgyanús személyek szállítását, még egészségügyi intézménybe szállítás kérése esetén is. Ha valaki a vírusfertőzés tüneteit tapasztalja magán vagy máson, akkor hívja a háziorvost, az ügyeletet vagy a mentőszolgálatot.!

hivatali ügyintézés folyamatos, azonban kérjük, hogy ügyeiket telefonon (32/506-005, 32/509-006) vagy elektronikusan (ügyfélkapun keresztül történő elektronikus ügyintézéssel vagy az onkormanyzat@magyargec.hu e-mail címen) intézzék. A személyes ügyintézés csak előre egyezetett esetben és időpontban lehetséges.

Fenti intézkedések visszavonásig érvényesek.

Kérjük, hogy mindenki viselkedjen felelősségteljesen és tartsa be a Kormány, az Önkormányzat által hozott szabályokat, intézkedéseket a vírus terjedésének megakadályozása érdekében.

Egyéb általános információk a www.koronavirus.gov.hu weboldalon érhető el.

 

Magyargéc, 2020. március 16.

 

Velki Róbert s.k.
polgármester

 


TÁJÉKOZTATÁS SZÁJMASZK VISELÉSRŐL

Tisztelt Magyargéci Lakosok!

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya állásfoglalása alapján az alábbi tájékoztatást adom:

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyértelmű ajánlása alapján egészséges ember számára a mindennapokban nem szükséges a sebészeti szájmaszk viselése, mert jelentősen nem csökkenti a fertőződés veszélyét, viszont álbiztonságot adhat, esetleg nem figyelnek a többi megelőző ajánlásra (pl. ne nyúljanak arcukhoz, szemükhöz kézmosás nélkül).

CSAK AKKOR HASZNÁLJON SEBÉSZETI SZÁJMASZKOT, HA LÁZAS, KÖHÖG VAGY FOLYIK AZ ORRA, EZZEL VÉDJE A KÖRNYEZETÉBEN LÉVŐKET!
A HASZNÁLT MASZKOT NE AZ UTCÁN LÉVŐ KÖZTERÜLETI HULLADÉK GYŰJTŐBE DOBJA EL, HANEM OTTHONÁBAN LEHETŐLEG ZÁRHATÓ MŰANYAG SZEMETES ZSÁKBA DOBJA EL!

Magyargéc, 2020. március 20.

Velki Róbert s.k.
polgármester

Tisztelt Lakosság!


A koronavírus járvány terjedése miatt Magyargéc Község Polgármestere rendkívüli szünetet rendelt el az Idősek Klubjában. A szünet idején az intézmény nem látogatható. Az idősek ellátásáról azonban különös körültekintéssel fogunk gondoskodni, függetlenül attól, hogy tagjae a klubnak, kér-e rendszeresen étkezést, gondozásban részesül vagy sem.


Azon 65 éven felüli időseknek, vagy mozgásukban korlátozott betegeknek, akik egyedül élnek, esetleg karanténban vannak keddi és csütörtöki napokon
biztosítjuk a bevásárlást. A vásárolt termék csak alapvető élelmiszerek (liszt, cukor, olaj, tartós élelmiszer stb.) beszerzésére terjed ki.

Az igényeket telefonon adhatják le kedden 9.00-ig a 06/20 502-98-55 telefonszámon. A hívást az idősek klubjának gondozója, Schevelik-Bojtár Andrea fogadja és a vásárlást is ő bonyolítja le (a vásárlás menetét telefonon egyeztethetik a gondozónővel).

Azon 65 éven felüli időseknek vagy mozgásukban korlátozott betegeknek, akik egyedül élnek, esetleg karanténban vannak a gyógyszer kiváltása és házhoz szállítása szerdai napokon történik. Az igényeket telefonon adhatják le kedd 9.00-ig a 06/30 312-41-66 telefonszámon. A hívást Pásztor Marianna gondozónő fogadja és a gyógyszer kiváltását is ő bonyolítja le. (a receptkiváltás menetét telefonon egyeztethetik a gondozónővel).


Az intézkedés 2020.03.18-tól érvényes.


Tisztelettel kérek mindenkit, hogy türelemmel kezeljék a rendkívüli intézkedéseket.
Vigyázzunk egymásra!


Tisztelettel:
Deán Krisztina s.k.
intézményvezető

Kedves Testvérek!

Rendkívüli időszakhoz érkeztünk el, mely mostantól bennünket, keresztényeket is intenzíven érint. 2020. március 17-én a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megtette azon lépést hazánk templomaiban is, melyeket számos külföldi országban már korábban bevezettek. Ezen rendelet szerint „a nyilvános liturgia 2020. március 22., Nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.”

Ezen döntést hittel és engedelmességgel elfogadva a mai naptól templomainkban szünetel a közösségi litánia, keresztút, rózsafüzér imádsága is. Bár fájdalmas ezen sorok írása és olvasása, mégis azt hiszem, hogy jelen kialakult helyzetben a tőlünk elvárható „legkeresztényibb” magatartás az engedelmesség.

Kérem a hívőket, hogy hősiesen, felelősségteljesen és példamutatóan engedelmeskedjünk világi és egyházi vezetőink kéréseinek, s mindeközben figyeljünk Istenre és egymásra.

 

Őszinte tisztelettel és imádsággal:

Balogh Laci atya

Comments are closed.