Népszámlálás 2022

 

A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény (a továbbiakban: népszámlálási törvény) a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény által módosításra került, melynek alapján, valamint a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 45/2021. (II. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást Magyarország területén a 2022. október 1- jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével kell tartani.

Az adatfelvételt 2022. október 1. és 2022. november 20. között kell végrehajtani, az összeírásból kimaradt személyek és lakásuk pótösszeírását 2022. november 28-ig kell befejezni, az adat-előkészítési, adatfeldolgozási folyamat 2023. november 28-ig tart.

  1. évben tizenhatodik alkalommal kerül sor népszámlálásra, amely egyedülálló a statisztikai adatfelvételek között. A népszámlálás az egyetlen olyan adatforrás, amely egyidejűleg biztosítja a szükséges adatok teljességét és területi részletezettségét. A népszámlálás az egyetlen teljes körű adatfelvétel a népesség és a lakásállomány jellemzőiről.

A háztartásokkal, mint a társadalom legkisebb gazdasági egységeivel, valamint a családokkal, mint a személyek legszorosabb rokoni közösségeivel, a lakásokkal és lakóépületekkel kapcsolatos információk tetszőleges kombinációjával egyaránt képes minden területi szintre vonatkozóan kielégíteni a hazai és a nemzetközi adatigényeket. A területi részletezettsége lehetővé teszi, hogy országos, regionális, megyei, járási és településszinten bármilyen más tetszőleges, akár a településnél kisebb területi egységekre is adatok álljanak
rendelkezésre. Az adatok elősegítik a helyi társadalom összetételének, belső tagozódásának jobb megismerését, megalapozzák az egyes területekre vonatkozó döntés-előkészítést, döntéshozást, valamint kutatást és elemzést egyaránt.

A népszámláláskor gyűjtendő adatokat az Európai Unió 763/2008/EK népszámlálási keretrendelete és kapcsolódó végrehajtási rendeletei részletesen rögzítik. A magyar népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat, köztük a gyűjtendő adatok körét a népszámlálási törvény írja elő. A népszámlálás végrehajtásáról a Kormány 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelete (a továbbiakban: végrehajtási rendelet), valamint a Kormány 67/2021. (II. 19.) Korm. rendelete intézkedik.

A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás – az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező. Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni.

Az adatgyűjtés a modern kor igényeinek megfelelően interneten, a kérdőívek önálló kitöltésével, valamint elektronikus eszközt használó számlálóbiztosok közreműködésével valósul meg, papír kérdőívek nélkül.

A népszámlálás 2022. október 1. és november 28. között kerül végrehajtásra.

A népszámlálási törvény és a végrehajtási rendelet értelmében a népszámlálás területi előkészítéséről és az adatfelvétel végrehajtásáról a települési, illetve a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője, helyi népszámlálási felelősként, és segítőik (népszámlálási koordinátor, népszámlálási referens), továbbá a felülvizsgálók, és a számlálóbiztosok gondoskodnak, figyelembe véve a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) szakmai iránymutatásait.

A népszámlálásról, valamint a felülvizsgáló és számlálóbiztos jelentkezésről az alábbi linkeken tájékozódhat.

https://www.nepszamlalas2022.hu/

https://www.ksh.hu/szamlalobiztostoborzas

Jelentkezzen számlálóbiztosnak

Jelentkezési lap számlálóbiztos

Jelentkezési lap felülvizsgáló

Adatkezelési tájékoztató

 

 

Comments are closed.