Zártkert Program ZP-1-2017

LAKOSSÁGI  TÁJÉKOZATÁS

  Magyargéc  Község Önkormányzata a Földművelésügyi Minisztérium 2017. évi felhívása alapján a „Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” (Zártkert Program ZP-1-2017) című pályázatra 2018. január 31-én 2018/3163 azonosító számon – elektronikusan – nyújtott be pályázatot a Földművelésügyi Minisztériumhoz, melyet a tárca, mint Támogató a 2018. március 28. napján meghozott AVF/117/2018. ügyiratszámú döntésével nettó 7.874.000.- Ft +  2.126.000.- Ft ÁFA, azaz bruttó 10.000.000.-Ft egyszeri, vissza nem térítendő, vegyes finanszírozású támogatásban részesített, majd 2018. júliusában a támogatási szerződést is megkötötte önkormányzatunkkal.

A pályázat megvalósítása keretében 6 db magán zártkerti ingatlan vásárlására, zártkertek terep- és területrendezésére, 600 db gyümölcsfa-csemete beszerzésére és eltelepítésére, vadvédelmi kerítés építésére, illetve zártkerti földút felújítására és stabilizálására került sor.

A pályázatot az év végén, határidőn belül zártuk, a támogatást eredményesen és racionálisan használtuk fel. Tevékenységünkkel értéket teremtettünk Magyargécen. Az elvégzett munka valódi gyümölcsét a gyümölcsfa-csemeték termőre fordulása után élvezhetjük majd.   Köszönjük a támogatást és a közreműködést!

Magyargéc, 2019. december 20.

Velki Róbert s.k.
polgármester

Comments are closed.